Ledige tomter

Om tomtene

Tomtene ligger i skrående terreng i etablert hytteområde, har utsikt mot Teigaelva og alpinområdet, og har gode solforhold. Alle tomtene er godkjent for inntil T-BRA=165 m2, inklusive 2 biloppstillingsplasser 30 m2. 

Tomtene leveres byggeklare, dvs. med planert og gruset byggeområde og parkering på tomten, og med vann, avløp, fibernett og strøm fremlagt. Det er felles bilvei helt frem til tomten, og etablering av felles veibelysning og infrastruktur er inkludert. Eikedalen INN Eierlag organiserer vinterbrøyting av felles veier.


Tomteprisene er faste, det er altså ingen budrunde. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. FastPris for byggeklar tomt er:

H3 - Tomt 1 (545 m2)

1.800.000 NOK

H3 - Tomt 2 (771 m2)

1.850.000 NOK

H3 - Tomt 3

SOLGT

H3 - Tomt 4

SOLGT

H3 - Tomt 5

SOLGT

H3 - Tomt 6

SOLGT

H3 - Tomt 7

SOLGT

H3 - Tomt 8

SOLGT

H3 - Tomt 9 (568 m2)

1.550.000 NOK

H3 - Tomt 10 (601 m2)

1.412.000 NOK

H3 - Tomt 11 (590 m2)

VISNINGSHYTTE BYGGES

H3 - Tomt 12 (596 m2)

1.412.000 NOK

H3 - Tomt 13 (602 m2)

1.412.000 NOK

H3 - Tomt 14 (588 m2)

1.412.000 NOK

H3 - Tomt 15

SOLGT

H4 - Tomt 16

KOMMER FOR SALG

H4 - Tomt 17

KOMMER FOR SALG

H4 - Tomt 18

KOMMER FOR SALG

H4 - Tomt 19

KOMMER FOR SALG

I tillegg til FastPris for tomt kommer omkostninger 2,5 % dokumentavgift (av tomtepris) til staten, samt tinglysningsgebyr, og innmeldingsavigft kr. 5000 i Eikedalen INN Eierlag.

Tomtene har ingen byggeklausuler og du står helt fritt til å velge din prefererte hytteleverandør. 


  • Felt H3 - BYGGES NÅ! Feltet ferdig opparbeidet og tomtene er gjort helt byggeklare, med all infrastruktur fremlagt til hver tomt. Start byggingen av din hytte nå! Mange tomter er solgt og hytter er under bygging. Første kunde flyttet inn til julen 2022.
  • Felt H4 - BYGGEKLART! Feltet ferdig opparbeidet og tomtene er gjort helt byggeklare, med all infrastruktur fremlagt på hver enkelt tomt. Feltet vil ikke bli påkoblet VA før vi er i gang med grunnarbeidene i felt H5.